برندهاي معروف شماره ١: مكدونالدز (قسمت دوم)

در 1960 کمپین تبلیغاتی مکدونالد با عنوان  ” به دنبال قوس های طلایی” (که اشاره به دو آرک طلایی دارد 

بیشتر بخوانید